Orthotouch logo

NOTICE OF BUSINESS RESCUE MEETINGS

01 February 2023

ZEPHAN & ORTHOTOUCH BUSINESS RESCUE - re HIGHVELD SYNDICATION COMPANIES

Zephan Properties (Pty) Ltd Reg No 2003/020174/07 (In Business Rescue) and Orthotouch (Pty) Ltd Reg No 2010/004096/07 (In Business Rescue) in connection with Highveld Syndication No 15 Limited and other Highveld Syndication companies up to Highveld Syndication No 22 Limited

NOTICE OF BUSINESS RESCUE MEETINGS

Meetings of creditors and any other holders of a voting interest are called for the purpose of considering the proposed rescue plans for Zephan Properties (Pty) Ltd Reg No 2003/020174/07 (In Business Rescue) and Orthotouch (Pty) Ltd Reg No 2010/004096/07 (In Business Rescue).

The meetings will both be on Friday 31 March 2023 at 70 Carmine Drive, Burgundy Estate, Cape Town and will be conducted as a virtual remote meeting in MS Teams. The meeting for Orthotouch (Pty) Ltd will be held at 11H00 and at 12H00 will be the meeting for Zephan Properties (Pty) Ltd.

The agenda for each meeting will be:

  • Introduce the business rescue plan;
  • Consider reasonable prospects of the company to be rescued
  • Discussion and vote on any amendments or adjournment of meeting
  • Vote on preliminary approval of proposed plan, as may be amended

All creditors and shareholders and employees of
Orthotouch and/or Zephan Properties (or their
representatives) may participate in and vote at the
meetings, subject to registering, on or before 28
February 2023, on the website

All related information and documents will be available on that website from and after 1 February 2023 including terms and conditions, the proposed business rescue plan, user guide and explanations how to register and lodge claims, and the link to join the MS Teams meeting. Depending on how many creditors register to participate, the meeting venue may have to change Any changes will be advised by email and on the website.

 

KENNIS VAN SAKE REDDING VERGADERINGS

Vergaderings van skuldeisers en ander wat mag stem mword geroep om die sake reddings planne te oorweeg vir Zephan Properties (Edms) Bpk Reg No 2003/020174/07 (In Sakeredding) and Orthotouch (Edms) Npk Reg No 2010/004096/07 (In Sakeredding).

Albei vergaderings word op Vrydag 31 Maart 2023 gehou te 70 Carmine Drive, Burgundy Estate, Kaapstad en sal virtuele vergaderings wees op MS Teams. Die Orthotouch vergadering sal 11H00 begin en die Zephan Properties vergadering om 12H00.

Die agenda vir elke vergadering sal wees:

  • Verduidelik die sake reddings plan
  • Oorweeg redelike vooruitsig dat maatskappy gered kan word
  • Bespreek en stem op enige wysiging van plan, of uitstel van vergadering
  • Stem op aanvanklike goedkeuring van voorgestelde plan, soos gewysig mag word.

Alle skuldeisers aandeelhours en werknemers van Orthotouch en/of Zephan Properties (of hul verteenwoordigers) mag aan die vergaderings deelneem en stem, mits hulle op of voor 28 Februarie 2023 registreer op die webwerf

Alle tersaaklike dokumente en inligting sal vanaf 1 Februarie 2023 op die webwerf beskikbaar wees, asook die terme en voorwaardes, die voorgestelde sake reddings plan, verduidelikings hoe om te registreer en eise in te dien, asook die link om die MS Teams vergadering by te woon. Afhangend hoeveel skuldeisers registreer om die vergadering by te woon mag dit nodig wees om die vergaderings lokaal te wysig, wat dan per epos en op die webwerf afgekondig sal word.

https://orthotouch.creditorsinfo.org